นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วันที่ต้องบันทึกไว้

Ico48
  • ยินดี...กับความสำเร็จ จากความมุ่งมั่น ตั้งใจ
  • ยินดีกับ .... ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
  • ยินดีกับ .... ม.อ. ของเรา
  • ยินดีกับ.... จ.สงขลา
  • ยินดีกับ ... จ.อยุทธยา
  • ยินดีกับ.... จ.ประจวบคีรีขันธ์

ไชโยกับ.... ประเทศไทย...