นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วันที่ต้องบันทึกไว้

Ico48

เป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งครับ

ยินดีกับอาจารย์ และกับ ม.อ. ของเราด้วยครับ

ปล. "ประเทศไทยใจหนึ่งเดียว"