นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คุยกันยามเช้า "ชุมชนนักปฎิบัติ"

Ico48

สวัสดีค่ะ

CoP ของคณะเภสัช นับได้ง่ายค่ะ เพราะมีการประกาศตัวอย่างชัดเจน มีกิจกรรมภายใน CoP ทั้งเชิงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ปฏิสัมพันธ์ การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในกลุ่ม การร่วมกันศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อพัฒนางาน เป็นต้น

แต่ละ CoP ก็จะมีความสอดคล้องกับนิยามสามข้อของคุณเมตตาทั้งเข้มและจางแตกต่างกันไปตามธรรมชาติของ CoP นั้นๆค่ะ