นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คุยกันยามเช้า "ชุมชนนักปฎิบัติ"

Ico48
  • พี่เข้ามาอ่านเพราะอยากทราบความหมายที่เรามักพบเสมอว่าโดยทั่วไปเราชอบพูดคำย่อโดยไม่รู้ถึงความหมายนั้นๆ ที่ทำให้เมื่อถูกถามมาก็ทำให้หน้าแตกกัน ...เช่นกันและพยายามอ่านและทำความเข้าใจ คำว่า  cop ที่น้องเมตตาให้
  • ความหมาย สรุปว่า  cop คือ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เทคนิค วิธีการหรือกิจกรรมต่างๆที่ปฏิบัตินำมาถ่ายทอดองค์ความรู้นั้นๆๆ โดยการเล่าสู่กัน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
  • ถูกไหมคะ