นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องเล่าจากสัมมนาที่ประชุมคณบดี (ตอน 2)

Ico48
ไม่ออกนาม [IP: 192.168.100.112]
10 กรกฎาคม 2551 11:09
#32107

เรียน ท่านอธิการบดี

เห็นด้วยเรื่องที่ว่าทำอย่างไรให้อาจารย์รวมถึงเจ้าหน้าที่อยู่กับมอ. นานๆ วิทยาเขตเล็กๆ เช่น ภูเก็ต ที่ผมอยู่นั้นมีคนมาทำงานไม่กี่ปี ก็ลาออก  อาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น ค่าครองชีพสูงกว่าจังหวัดอื่นๆ หากอยู่ที่จังหวัดนี้ทำอย่างอื่นรวยกว่าเยอะ ตอนนี้ได้ Phd หมายหลายอัตราที่ย้ายมาจากปัตตานี คงไม่ไปไหนแล้ว แต่อาจารย์ที่บรรจุไหมทำอย่างไรให้เขาอยู่กับเรานานๆ เป็นไปได้ไหมครับว่าน่าจะมีเงินเดือนที่ขึ้นกับค่าครองชีพของแต่ละจังหวัด นอกจากนี้วิทยาเขตเล็กๆ  ก็ยังมีปัญหาด้านสาธารนูปโภค เช่นปัญหาเรื่องน้ำ สถานที่ออกกำลังกายเช่น fitness สระว่ายน้ำ โรงอาหารที่ขายอาหารราคาถูกตอนนเช้าและตอนค่ำ (ปัจจุบันโรงอาหารมีขายหลัง 10 โมง บ่าย 3 โมงก็หยุดขายแล้ว) สหกรณ์จำหน่ายสินค้า อีกอื่นๆ มากมายที่ยังขาดอยู่ทำให้อาจารย์เก่งๆ มาอยู่ไม่นานก็ย้ายไปที่อื่น ทำให้วิทยาเขตเล็กๆ พัฒนาไปได้ช้าเพราะขาดคนเก่งๆ ทั้งทางด้านวิชาการและการสอน

 ขอแสดงความนับถือ

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม