นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แนะแนวการศึกษาต่อโท,เอก

Ico48

งานครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 แล้วค่ะ...ปีที่แล้วถ้าใครได้เข้าร่วมจะรู้ได้เลยว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเพราะตอนแรกคิดว่าจะมีแค่นักศึกษาปริญญาตรีของคณะฯเท่านั้นแต่จากแบบสำรวจนั้นมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นเข้ามาสอบถามข้อมูลและให้ความสนใจศึกษาต่อป.โทหลายท่านและยังมีบรรดาอาจารย์จากสถาบันต่างๆที่จำได้นะมีจากมอ.ปัตตานีที่ส่งใบสมัครเรียนในงานนี้ด้วย....ก่อนที่จะถึงวันงานจริงลองกลับไปดูภาพบรรยากาศของปีที่แล้วได้ที่  http://www.sc.psu.ac.th/units/graduate/grad/photo/pr18oct/