นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หอคอยโตเกียว สัญลักษณ์แห่งการลอกเลียนและพัฒนา

Ico48
นอกจากญี่ปุ่นจะทำ Copy and Development ในส่วนของเทคดนดลยีจากประเทศตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐแล้ว ญี่ปุ่นยังศึกษาระบบและกระบวนการทางทรัพย์สินทางปัญญาเช่น Bayh Dole Act หลังจากที่สหรัฐ ออกกฎหมายฉบับนี้มาช่วงปี 1985 ด้วย และยังต้องชื่นชมที่อดีตนายกรัฐมนตรี Koizumi ประกาศให้ญี่ปุ่นมีนโยบายที่เข้มแข็งในการเป็น IP Nation ซึ่งคงจะทำให้พัฒนาการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของญี่ปุ่นก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง แน่นอนว่าญี่ปุ่นคงต้องจับตามองเกาหลี และไต้หวันซึ่งก็คงใช่นโยบายคล้ายกับที่ญี่ปุ่นทำกับประเทศตะวันตก ชื่อBrand เกาหลีเช่น Samsung ถึงเขยิฐขึ้นมาอยู่ในแนวหน้าได้ไงครับ หวังว่า อ.ภัทรคงมีไอเดียใหม่ๆมาช่วยกับขับเคลื่อนเรื่องทรัพยืสินทางปัญญาของ มอ.เรานะครับ