นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ตอนที่ 12 ม.อ.กับเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516

Ico48
ขอบคุณครับ ใน stock เหลืออยู่สองตอนครับ รอการแก้ไข แล้วจะนำขึ้นทีเดียว ตอนต่อๆ ไปคงต้องรอคนรุ่นต่อจากนั้นช่วยกันปะติดปะต่อแล้วครับ