นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Dent PSU 25th Anniversary

Ico48
ยินดีด้วยค่ะ ขอให้ผลิตบัณฑิตที่ดี ๆ และผลงานดี ๆ เพื่อมหาวิทยาลัยต่อไปค่ะ
เนื้อหาเต็ม: Dent PSU 25th Anniversary