นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ตัวเลขวิจัยเพื่อ SAR ปีการศึกษา 2550

Ico48

พี่สารี

เห็นด้วยอย่างยิ่งเลย  อาจารย์จะเลี้ยงขนมจีนด้วยนะคะ  ก่อนอื่นต้องขอปรบมือดังๆให้ฝ่ายวิจัยที่ได้ทุ่มเทกำลังกายและใจในการทำฐานข้อมูลวิจัยได้เป็นอย่างดีและสมบูรณ์  และระยะต่อไปภาควิชาฯต่างๆ คงต้องให้ความร่วมมือที่ดียิ่งๆขึ้น  นี่คือพลังของคนคณะวิทย์ ที่มีอยู่ภายในกันทุกคน  ต้องนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับคณะฯค่ะ

ยอดเยี่ยม