นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Slim: ไม่อ้วนเอาเท่าไหร่

Ico48
ทดแทน (Recent Activities)
30 November 2007 10:20
#3135

เรียนเพิ่มเติมจากน้องอั้ม!!!นิดหนึ่งครับ!!!

คือว่า!!!!น้องอั้มเป็นหัวหน้าฝ่ายประกัน ณ ปัจจุบัน

แต่ว่าในขณะเดียวกันหน้าที่จริงๆของน้องอั้มคือ

นักวิทยาศาสตร์ ประจำงานชีวโมเลกุล์ แต่โดนท่านผอ.มอบภาระงานเพิ่มแบบที่ว่า

ุทุกคนต้องทำงานได้หลายๆหน้าที่(เพื่อเรียนรู้และ

พัฒนาศักยภาพในหลายๆด้าน)โดยเน้นที่คุณภาพ

ของการเป็นองค์กรขนาดเล็กแบบที่ว่า เราทำได้และจะทำต่อไป(ในขณะที่มีกำลัง)