นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Excel ไม่ยากอย่างที่คิด

Ico48

ถูกต้องค่ะ  แต่ว่า Excel นี่  น่าจะเป็นโปรแกรมที่เราต้องใช้บ่อย