นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เงาพระจันทร์

Ico48

ขอบคุณค่ะ..สำหรับทุกกำลังใจ

 วันที่สิบสามผ่านไปกว่าเดือนแล้วอย่างเป็น  "ธรรมชาติ"

พระจันทร์ทอนวลงดงามทุกค่ำคืน หากแต่มิใช่ทุกค่ำคืน  หรือทุกคนที่จะได้ชิดชมนวลจันทร์  ไม่มอง  ไม่คว้า  ก็ไม่หวลหา  แต่ยังคงรู้ว่า  "มีอยู่และเป็นอยู่"

 เงาพระจันทร์  แม้จับต้องไม่ได้  แต่ก็เป็นส่วนเสี้ยวหนึ่งของจันทร์...ที่อย่างไรก็งดงาม

 

(^_^)

เนื้อหาเต็ม: เงาพระจันทร์