นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การศึกษาไทย

Ico48

ผมคิดว่า ..อยากให้คนเก่งๆ ไปสอนอยู่ในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยม มากขึ้นกว่านี้ เพราะคิดว่าถ้าเด็กเก่งมาตั้งแต่เล็กๆ ถูกปลูกฝังพฤติกรรมการเรียนรู้มาตั้งแต่เด็ก  ในระดับอุดมศึกษาก็น่าจะสามารถจัดการเรียนการสอนที่ง่ายขึ้น?  ตอนนี้มันดูเหมือนจะกลับกัน คนเก่งๆ จะสอนอยู่ระดับอุดมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ แล้วสถาบันอุดมศึกษาก็มานั่งกลุ้มอยู่ว่าเด็กเดี๋ยวนี้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยระดับความเก่งด้านวิชาการน้อยลง

เนื้อหาเต็ม: การศึกษาไทย