นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การศึกษาไทย

Ico48

คนไทยไม่แสดงความสามารถของตนออกมา อาจเป็นเพราะวัฒนธรรมไทย สอนให้เราเก็บงำความคิด ความรู้สึก รู้จักถ่อมตน ถ้าแสดงออกมากไปก็จะกลายเป็นอวดดี    แฮ่ ๆ หนูพึ่งรู้ว่าอาจารย์ก็ดูนางทาสเหมือนกัน

เนื้อหาเต็ม: การศึกษาไทย