นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บริการ บริการ และบริการ แนวคิดใหม่ด้วยจิตบริการ

Ico48

ดำเนินการไปแล้วครับท่าน"คนธรรมดา" สนนราคาค่าถังประมาณ 8 หมื่นกว่า(ขนาดความจุ 35 ลิตรจำนวน 2ถัง)

หลังจากสอบถามราคา 3-4 บริษัทและแล้วเลือกเอาบริษัทที่ราคาที่ต่ำที่สุด แต่คุณภาพยังคงเท่าเดิม