นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บริการ บริการ และบริการ แนวคิดใหม่ด้วยจิตบริการ

Ico48

ขอบพระคุณค่ะอาจารย์

ดีใจมากเลยเพราะก็มีความต้องการในจุดนี้อยู่เหมือนกัน แต่เป็นรายย่อยสั่งซื้อมาเองคงไม่คุ้ม