นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ครองตน ครองคน ครองงาน

Ico48
ครูแซ่ [IP: 202.143.147.113]
14 มิถุนายน 2551 09:44
#30857

เยี่ยมมากครับ  สุดท้ายก็พบคนมีไฟและร่วมอุดมการณ์เดียวกัน  นึกว่าจะหายไปตามกาลเวลาในระบบราชการ