นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สรุปตัวเลข เพื่อรายงาน SAR ปีการศึกษา 2550

Ico48

ได้รับโทรศัพท์ และ e-mail จากสมาชิก R&G กลุ่มหลานๆ ( กลุ่มน้อง + น้า + ป้า  คงไม่มีปัญหา.. ^o^)  หนูกุ้ง com.ถามมาว่า อาจารย์ที่มีนักศึกษา  (click)ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ จาก บว.  ( click ) มีใครบ้าง หนูกุ้ง Anatomy แจ้งมาว่า  มานพ นวลพลับ  สังกัด กายวิภาค  แล้ว  หนูโอ๋ Polymer ว่า ทำไม พอลิเมอร์ มีอาจารย์ประจำ 9 คน (ได้คำตอบจาก เจน แล้ว เด็กคนนี้ก็  work ตลอด ป้ารี วิ่งตามไม่ทันแล้ว... ค่า)  หนู สา chem..ว่า  ทุน Perch เป็นทุนภายในประเทศ กำลังให้อาจารย์ภาควิชาฯ ตรวจว่ามีตกหล่น หรือไม่

                เลยต้องขอส่งข่าวให้  ป้า ๆ เลขาภาคฯ  ช่วยกันปลื้มกับเด็กรุ่นใหม่หน่อย  ^-^
            ((ต้องขอบอก ป้าๆ ทั้งหลายว่า สาเหตุที่ ป้ารี สามารถเขียน ใน share ได้ขณะนี้ มีผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของการนำขึ้นบล็อก ก็คือ พี่แป๊ด ผู้นำ share ของ  คณะวิทยาศาสตร์ ..ค่า)