นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มาวัดระดับความสามารถทางสติปัญญา IQ ของตัวเองกันเถอะ

Ico48
อ๋อย... [IP: 58.10.71.151]
12 มิถุนายน 2551 19:47
#30813

ทำเต็มเวลาเลยเดาไปประมาณ 3 - 4 ข้อ ได้ 130 นะ

ดีใจจัง IQ OK แต่ EQ  ไม่ OK