นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Slim: ไม่อ้วนเอาเท่าไหร่

Ico48

ศูนย์เครื่องมือฯ มีฝ่ายประกันคุณภาพค่ะ

เป็นหน่วยงานภายในที่ศูนย์เครื่องมือฯได้จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแล

และดำเนินการด้านประกันคุณภาพค่ะ

เรารับผิดชอบในเรื่องการควบคุมดูแลการนำระบบคุณภาพมาใช้ 

การตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของการปฏิบัติงาน

การตรวจสอบความเสี่ยง

ควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพ และบันทึกคุณภาพทั้งหมด

       

ดูแลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน และการทบทวนของฝ่ายบริหารเพื่อให้การทำงานระบบคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

       

รับผิดชอบให้มีการแก้ไขสิ่งที่ไม่เป็นไปตามระบบคุณภาพ หามาตรการป้องกันอย่างต่อเนื่อง

และปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะ