นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย

Ico48

ตอบคุณกระดังงา 

หากหน่วยงานมีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ก็สามารถคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งเป็นการเฉพาะรายได้ค่ะ