นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Slim: ไม่อ้วนเอาเท่าไหร่

Ico48
เมตตา (Recent Activities)
29 November 2007 16:15
#3057
  • ฝ่ายประกันคุณภาพไม่ต้องมี นั้นถูกต้องแล้วค่ะ
  • เพราะคุณภาพอยู่ที่หน้างาน ของทุกคน
  • ดิฉั้นเข้าใจถูกหรือเปล่า...วานบอก
  • หรือต้องไปถามสำนักประกัน อีกที
  • คำถาม....กจ.หรือศูนย์เครื่องมือวิทย์ฯ ต้องหาคนเพิ่มเพื่อมาทำงาน ประกันคุณภาพหรือเปล่า...