นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จรรยามารยาทในการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Netiquette)

Ico48

โลกอินเทอร์เนต เหมือนบ้านที่ไม่ได้ ปิดประตูหน้า

แต่ไม่ได้หมายความว่า เจ้าของบ้านอนุญาติให้เราเข้าออก ทุกห้องในบ้านได้

แม้ ว่าบางคนจะมีความสามารถที่จะเข้าบ้านคนอื่น ได้ทุกห้อง ก็ตาม

ดังนั้น เราจะต้องมีความสำนึกถึง สิทธิของเจ้าของบ้านด้วยครับ กระผม