นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คนในโลง...สอนใจคนยังอยู่

Ico48
ผมเดินผ่านแถวนั้นบ่อยได้เห็นสังขารไม่เที่ยงบ่อยครั้ง บางครั้งเข้าไปดูคนที่เรารู้จัก/นับถือในห้องดับจิต ได้ข้อคิดอะไรหลายๆ อย่างครับ