นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ศูนย์จัดการประชุม

Ico48

ยินดีต้องรับน้องคนเล็กของศูนย์จากการประชุมค่ะ

เนื้อหาเต็ม: ศูนย์จัดการประชุม