นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คนในโลง...สอนใจคนยังอยู่

Ico48

เคยผ่านค่ะ...ห้องเก็บ...ที่ว่า...เคยได้กลิ่นอบอวล...วันนั้นไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่า...ขออย่าให้ตัวเองเหม็นขนาดนี้เล้ย....สาธุ..อ่านบันทึกนี้...สอนใจค่ะ...