นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คนในโลง...สอนใจคนยังอยู่

Ico48

เป็นมรณานุสติที่เยี่ยมไปเลยครับ

วันนี้ถ้ายังอยากทำไร ก็รีบทำ ถึงเวลานั้นเราจะได้ไม่มีอะไรต้องห่วงครับ