นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จรรยามารยาทในการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Netiquette)

Ico48

ขอบคุณครับ

ผมก็แค่ไปก๊อปของเขามาเผยแพร่ต่อเท่านั้นเองครับ

ผู้ที่สมควรได้รับยกย่องที่สุดคือผู้เขียนตัวจริงครับ ^_^