นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จรรยามารยาทในการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Netiquette)

Ico48
เป็นบันทึกที่น่าอ่านอย่างยิ่งอีกบันทึกหนึ่งแล้วครับ คุณ iHum