นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จิตสำนึกการบริการ service mind

Ico48
ผมตามมาอ่าเพราะได้ข่าวลือว่าเป็นบทความที่มีผู้อ่นมากที่สุดครับ  และเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆ ครับ