นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ไม่อยากเอามะพร้าวห้าวมาขายสวน

Ico48

ขอเอาใจช่วยผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่นะคะ ต้องติดตามระเบียบ กฏเกณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อความเป็นมืออาชีพค่ะ