นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 remote shutdown เครื่อง โดยไม่ต้องใช้ root account

Ico48

กลับมาอ่านดูใหม่อีกที ดูเหมือนว่าผมจะไม่ค่อย ฟังใครอื่นเขาพูดจริงๆนั่นแหละ มัวแต่เลือกฟังในเรื่องที่ตนเองสนใจ ทำให้เข้าใจความหมายผิด

เฮ้อ ...

ขอลองตอบใหม่อีกทีครับ ในบันทึกใหม่  ปิดเครือง server โดยใช้วิธีการ Ctrl+Alt+Del
คิดว่าคราวนี้ น่าจะตรงกว่าที่ผ่านๆมา