นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 etherwake ethersleep

Ico48

คำตอบค่อนข้างยาว ผมเลยไปเขียนไว้ในบันทึกใหม่ครับ อยู่ที่

remote shutdown เครื่อง โดยไม่ต้องใช้ root account

หวังว่าคงตอบตรงคำถาม (รึเปล่า?) 

เนื้อหาเต็ม: etherwake ethersleep