นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เตรียมตัวออกเดินทางไปภูเก็ต(ตอนที่1)

Ico48

เคยไปค่ะ  ภูเก็ต...ไปดูเข้าเอาเหล็กทิ่มทะลุ ลิ้น...ตื่นเต้นมากที่สุด...คนอื่นสนุกสนานในการดู..ดิฉั้นเป็นลม..อยู่ข้างหลัง....ไม่เอาแล้ว...ไม่ดูแล้ว...

เดินทางปลอดภัยนะคะ อย่าลืมเก็บภาพทริป นี้มาฝากชาว..ม.อ. ด้วยนะคะ