นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Adobe Presenter กับ Moodle

Ico48

อึมมม

แวะมาหยบแลก่อน เอาไว้ได้ลองแล้ว จะแวะมารายงานผลอีกรอบ

นานหน่อยนะ

คิก คิก คิก
เราเอง 8-)

เนื้อหาเต็ม: Adobe Presenter กับ Moodle