นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Adobe Presenter กับ Moodle

Ico48

ขอบพระคุณค่ะ กำลังหาที่ download พอดีเลยค่ะ มีอาจารย์ที่ ม.อ.ภูเก็ตแนะนำมา เลยอยากทดลองใช้ดูค่ะ

เนื้อหาเต็ม: Adobe Presenter กับ Moodle