นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Slim: ไม่อ้วนเอาเท่าไหร่

Ico48
อั้ม (Recent Activities)
28 November 2007 21:09
#2935
ฝ่ายบริการฯ รู้สึกว่าน้องไข่พะโล้ จะยังโสด (อย่างไม่เป็นทางการ) ค่ะ เอ.....หรืออั้มมองผิดไปว่าน้องไข่พะโล้เป็นผู้ชาย...Oh no!!!