นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กำหนดมาตรฐานหอพักนักศึกษาสงขลานครินทร์

Ico48
  • ขอบคุณหลาย ๆ ค่ะน้อง เจนวดี ที่ให้ความรู้เพิ่มเติม พี่เก็บไว้เทียบเคียงกับของม.อ.แล้วนะคะ จะได้ใช้เป็นมาตรฐานหอพักเอกชนต่อไป ซึ่งเรากำลังทำอยู่  มหาวิทยาลัยต้องดูแลหอพักเอกชนที่นักศึกษาเราเข้าไปพักอาศัยด้วย แต่เราต้องมีบุคลากรเพิ่มที่ดูแลส่วนนี้ค่ะ
  • แต่ก่อนหน้าที่ทีมงานจะเริ่มทำงานเราก็นำเอาข้อมูลมาตรฐานหอพักของสกอ.และของพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาเทียบเคียงด้วยค่ะ