นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กำหนดมาตรฐานหอพักนักศึกษาสงขลานครินทร์

Ico48

เคยเจอมาตรฐานหอพักใน web นี้ค่ะ พี่อัมพร 

http://www.thailocaladmin.go.th/work/e_book/eb1/std210550/11/11.htm

เผื่อใช้ประโยชน์ได้บ้าง (ไม่ทราบว่าเอามะพร้าวมาขายสวนหรือเปล่าเนี่ย)