นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Ambition

Ico48

สัจธรรม อันเที่ยงแท้
สรรพสิ่งล้วนไม่เที่ยง
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม


ทะยานอยากไหลถั่งดั่งสายน้ำ ไหลลงที่ต่ำจากที่สูง ไหลวนจนเป็นจบพบแห่งพักพิง ก็หยุดนิ่งอยู่กะที่
น้ำนิ่งไหลลึก

ใยทรัพย์สินนอกกาย ยิ่งมีมาก ยิ่งกระหาย อยากได้เพิ่ม มิรู้จบ

ฤๅความกระหาย ใคร่รู้เชิงวิชาการ เฉกเช่นเดียวกับเหนียวเรียน ยิ่งกินมาก อิ่มมาก เลี่ยนมาก ความอยากลดลง

เรอ เสียงดัง

สูงสุดสู่สามัญ พบพานสิ่งเที่ยงแท้ เข้าถึงเที่ยงแท้ แก่นธรรม

เพียงลืมตาฟื้นตื่น จากหลับไหล ทุกสิ่งอย่างผ่านไป ไม่หวนคืน
ตื่นมา อุ๊บ เกลอมาปาใดแล้ว
อ้อ ๔ ปี เพิ่งจบ ป. ตรีเอง
ฮา ฮา ฮา

พึงจำย้ำข้อความ แปะข้างฝา

"เร่งเรียน เพียรลึก ฝึกหนัก"

คิก คิก คิก
เราเอง 8-)

เนื้อหาเต็ม: Ambition