นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ข่าวประชาสัมพันธ์ อบรมการใช้งาน Blog

Ico48
metta.s [IP: 203.172.88.84]
07 พฤษภาคม 2551 19:58
#28836
  • ตอนนี้เหลือ 4 ที่นั่งค่ะ
  • กำหนดการนะคะ
  • 09.00 - 09.30  แนะนำการใช้งาน
  • 09.30 - 11.00  การสร้างเครือข่ายใน blog
  • 11.00 - 12.00 ตกแต่ง blog สวยด้วยมือเรา
    (กรุณานำภาพที่อยากใช้ตกแต่ง blog มาด้วย (ไม่ใช่ภาพถ่ายที่อัดแล้วนะคะ))
  • อาหารว่างในชั่วโมงค่ะ
  • วิทยากรผู้สอน คุณน้องยาม
  • ช่วงตกแต่ง blog จะมี ชาว blogger มาช่วย...กำลังขออนุญาต หัวหน้ากันอยู่ค่ะ...อิ..อิ...