นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ข่าวประชาสัมพันธ์ อบรมการใช้งาน Blog

Ico48

มาแล้วค่ะ พี่จิ๊บ ... สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) ขอแจ้งชื่อเข้าร่วมอบรม 6 คน ดังนี้ค่ะ

1. คุณอารมณ์  รัตนสุวรรณ์
2. คุณจิลา  ทัศนลีลพร
3. คุณธนาลักษณ์ พฤทธิวงศ์
4. คุณสุธาสินี มีเสน 
5. คุณพรรณพิมล  หิรัญพันธุ์
6. คุณจันทนา  เพ็ชรรัตน

ขอบพระคุณมากๆ ค่ะ
ศิ
สำนักวิจัยฯ (RDO)/โทร.6959