นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Mandala ส่งการบ้าน "AAR"

Ico48

มาอ่านหลายรอบแล้วค่ะ แต่ไม่ได้ทิ้งรอย...คุณ mandala มักเขียนอะไรได้น่าอ่านเสมอ...ค่ะ

เนื้อหาเต็ม: Mandala ส่งการบ้าน "AAR"