นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โปรแกรมแช่แข็ง Deep Freeze

Ico48

น้องเอสคุง :-)

แบบใช้งานได้ตลอด 30 วันปะคับน้อง 555...

น้อง kind

อย่าหลบแลอย่างเดียวนะ มุมตึกมันมืดนะน้อง...

เนื้อหาเต็ม: โปรแกรมแช่แข็ง Deep Freeze