นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Mandala ส่งการบ้าน "AAR"

Ico48

แวะมาเป็นแรงใจเชียร์ด้วยคนค่ะ และดีใจที่ได้รู้จัก น้อง madala :)
Bf4192_ma

เนื้อหาเต็ม: Mandala ส่งการบ้าน "AAR"