นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Mandala ส่งการบ้าน "AAR"

Ico48

เข้ามาถึงเห็นโบว์สีแดง เบ่งบาน พวกเรากำลังทำงานเป็นทีม สร้างประวัติศาสตร์สงขลานครินทร์ บนโลก Cyber

เนื้อหาเต็ม: Mandala ส่งการบ้าน "AAR"