นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Mandala ส่งการบ้าน "AAR"

Ico48

เรามาเชียร์ตัวนะ

เออน่ะ เออน่ะ

 กระเป๋าสีแดง สมุดความทรงจำสีขาวโบว์สีแดง ปากกาสีแดงด้ามขาว รายเรียงเกลื่อน

ชาวแชร์ตั้งใจฟัง มิยอมนั่ง สัปงก

คาดหวังอะไร ในวันนี้
ได้อะไรที่เกินคาดหวัง
แรงดลใจ อะไรหนีบกลับบ้าง
อะไรบ้าง ควรปรับปรุง

นายร้อยสอยดาว ดาราเกลื่อน เวิ้งนภา
เลือกหยิบมาติดบันทึกปักหมุดไว้ ..... น่าสนใจ น่าสนใจ

ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ กำลังถูกเขียนด้วยมือเรา

น่าคิดๆๆ ทั้งนั้น

ว่าแล้วก็ คิดถึงข้าวเหนียวมะม่วงดีกว่า

อยากกกกกกกกกกกกกกกกกกิน

คิก คิก คิก
เราเอง 8-)

เนื้อหาเต็ม: Mandala ส่งการบ้าน "AAR"