นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องเล่าดีๆ ค่ะ

Ico48

ขออนุญาตนำเรื่องเล่าดี ๆ แบบนี้เล่าสู่เพื่อนอื่น ๆ ด้วยนะค่ะ

เนื้อหาเต็ม: เรื่องเล่าดีๆ ค่ะ