นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สร้างวงแชร์ ให้มีชีวิต ด้วยลิขิตท่าน....

Ico48

ชอบบทนี้มากเลยค่ะ 

ได้แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น เฉกเช่นเพื่อน
ยิ่งย้ำเตือน ความสัมพันธ์ ฉันท์น้องพี่
เราหนึ่งเดียว ลูกพระบิดา สามัคคี
เราหนึ่งมี ความมุ่งมั่น สรรค์สร้างงาน

^_^